Webfoto

Jeg har tatt mange opptak beregnet for bruk på bedrifters hjemmeside.
Et godt eksempel nå nylig, er fotograferingen av profil- og personbilder for et malerfirmas
hjemmeside, og dokumentasjon av firmaets utvendige og innvendige prosjekter samme sted.
En svært viktig del av enhver bedrifts ansikt utad.