Matfoto

Jeg har fotografert mye mat! Alle opptak av mat er krevende og spesielt er belysning og
komposisjon av elementer og farger viktig.